BIOGRAPHY

Biography

28. prosince 2014 v 15:19 | Caroline

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miranda Kerr je Austrálska modelka. Narodila sa v roku 1983. Narodila sa na vidieku v meste zvanom Gunnedah a je Srbka, Íránka, Turkyňa, a tiež Filipínka. Kerr začala s modelingom už vo 13ti rokoch kedy vyhrala v súťaži Dolly / Impulse Modelling Competition v roku 1997. Jej víťazstvo vyvolalo značnú pozornosť médií. Jej úspech modelky bol fenomenálny, ktorý aj dnes pokračuje. Miranda má veľký rozsah svojho povolania a tiež robí veľa kampaní.

OSOBNÝ ŽIVOT:
V roku 2003 začala Miranda chodiť s realitným maklérom Adrianom Callimerem. Vzťah nedopadol dobre pretože bol Adrian zadržaný pre rôzne podvody a na rok bol zatvorený, preto Miranda vzťah ukončila. Miranda praktizuje Nachiristický budhizmus. Snaží sa priniesť do svojho života veľa harmónie a pokojný mier. Kvôli tejto viere cvičí Miranda každé ráno a večer 20 minút jogu, meditiuje a číta si o spiritualite. Na začiatku roka 2008 začala Miranda chodiť s Orlandom Bloomom, ktorý má rovnakú vieru.
Miranda Kerr is Australian model. She was born in 1983. She was born in the countryside in a town called Gunnedah and Serb, íránka, a Turk, and Filipino. Kerr began modeling in the 13 years he had won the contest Dolly / Impulse Modeling Competition in 1997. Her victory provoked considerable media attention. Its success has been phenomenal models, which continue today. Miranda has a great range of their profession and also makes a lot of campaigns.

Personal life:
In 2003, Miranda began to go out with a real estate broker Adrian Callimerem. The relationship did not fare well because Adrian was detained for various scams and year was closed, so Miranda relationship ended. Miranda Nachiristický practiced Buddhism. They try to bring into your life a lot of harmony and calm peace. Because of this belief Miranda practicing every morning and evening yoga 20 minutes, meditiuje and read about spirituality. In early 2008, began dating Miranda and Orlando Bloom, who has the same faith.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Reklama