ABOUT THE SITE

About The Site

28. prosince 2014 v 15:47 | Caroline

Táto stránka bola založená 28. decembra roku 2014. Stránka neobsahuje žiadny hanlivý, erotický alebo sprostý obsah. Táto stránka je momentálne jediná aktívna medzi slovenskými a českými. Z tejto stránky je prísne zakázané kopírovať články bezo zdroja. Na všetky články sa vzťahujú autorské práva, preto vás prosím nekopírovať bez zdroja. Nie sme v žiadnom kontakte so samotnou Mirandou alebo jej priateľmi, rodinou či s jej agentmi, takže nemôžeme zaručiť 100% správnosť informácií. Ak máte ešte nejaké otázky, pýtajte sa tu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This site was established on 28 December 2014. The site does not contain any defamatory, indecent or erotic content. This page is currently the only active between Slovak and Czech. From this page is strictly prohibited to copy articles without movement source. On all articles applicable copyright, therefore you please do not copy without source. We are not in any contact with Miranda itself or its friends, family or with her agent, so we can not guarantee 100% accuracy of the information. If you still have any questions, ask questions here.

 
 

Reklama